Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

GROUP FROM MAKEDONIA IN 160 M

FROM MEETING IN ALEXANDRIA CITY .
GOOD WINE AND FOOD AND ALL IT'S READY

FOR PHILOSOPHY ABOUT ANTENNAS


Δεν υπάρχουν σχόλια: